SGH Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie pt. "PRZECIWDZI​AŁANIE PATOLOGIOM GOSPODARCZ​YM W POSTĘPOWAN​IU SĄDOWYM W POLSCE. ROLA BIEGŁYCH" - film z seminarium 21 października 2011r.