11 Krajowa Konferencja Biegłych Sądowych

www.sądowibiegli.pl
11 Krajowa Konferencja Biegłych Sądowych
1 Od prawej: Krzysztof Matyjaszczyk - Prezydent Miasta Częstochowy, prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski - Prorektor Uniwersytetu Warszawskiego, Romuald Tomczyk - prezes Stowarzyszenia Rzeczoznawców Ekonomicznych
1 Od prawej: Krzysztof Matyjaszczyk - Prezydent Miasta Częstochowy, prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski - Prorektor Uniwersytetu Warszawskiego, Romuald Tomczyk - prezes Stowarzyszenia Rzeczoznawców Ekonomicznych
2 Od prawej: Krzysztof Matyjaszczyk - Prezydent Miasta Częstochowy, prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski - Prorektor Uniwersytetu Warszawskiego, Romuald Tomczyk - prezes Stowarzyszenia Rzeczoznawców Ekonomicznych
2 Od prawej: Krzysztof Matyjaszczyk - Prezydent Miasta Częstochowy, prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski - Prorektor Uniwersytetu Warszawskiego, Romuald Tomczyk - prezes Stowarzyszenia Rzeczoznawców Ekonomicznych
3 Krzysztof Matyjaszczyk - Prezydent Miasta Częstochowy
3 Krzysztof Matyjaszczyk - Prezydent Miasta Częstochowy
4 prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski - Prorektor Uniwersytetu Warszawskiego
4 prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski - Prorektor Uniwersytetu Warszawskiego
5 prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski - Prorektor Uniwersytetu Warszawskiego
5 prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski - Prorektor Uniwersytetu Warszawskiego
6 Od lewej: Ewa Dawczak-Schaeffer - Wiceprezes Sądu Okręgowego w Gliwicach, Marcela Faska-Jagła - Wiceprezes Sądu Okręgowego w Katowicach, Robert Grygiel - Prezes Sądu Okręgowego w Częstochowie, Anna Adamiak - Prokurator Prokuratury Generalnej, Stanisław Czarnecki - Prokurator Prokuratury Generalnej
6 Od lewej: Ewa Dawczak-Schaeffer - Wiceprezes Sądu Okręgowego w Gliwicach, Marcela Faska-Jagła - Wiceprezes Sądu Okręgowego w Katowicach, Robert Grygiel - Prezes Sądu Okręgowego w Częstochowie, Anna Adamiak - Prokurator Prokuratury Generalnej, Stanisław Czarnecki - Prokurator Prokuratury Generalnej
7 Krzysztof Matyjaszczyk - Prezydent Miasta Częstochowy
7 Krzysztof Matyjaszczyk - Prezydent Miasta Częstochowy
8 Krzysztof Matyjaszczyk - Prezydent Miasta Częstochowy
8 Krzysztof Matyjaszczyk - Prezydent Miasta Częstochowy
9 Robert Grygiel - Prezes Sądu Okręgowego w Częstochowie
9 Robert Grygiel - Prezes Sądu Okręgowego w Częstochowie
10 Od lewej: Ewa Dawczak-Schaeffer - Wiceprezes Sądu Okręgowego w Gliwicach, Marcela Faska-Jagła - Wiceprezes Sądu Okręgowego w Katowicach
10 Od lewej: Ewa Dawczak-Schaeffer - Wiceprezes Sądu Okręgowego w Gliwicach, Marcela Faska-Jagła - Wiceprezes Sądu Okręgowego w Katowicach
11 Od lewej: Marcela Faska-Jagła - Wiceprezes Sądu Okręgowego w Katowicach, Robert Grygiel - Prezes Sądu Okręgowego w Częstochowie, Anna Adamiak - Prokurator Prokuratury Generalnej
11 Od lewej: Marcela Faska-Jagła - Wiceprezes Sądu Okręgowego w Katowicach, Robert Grygiel - Prezes Sądu Okręgowego w Częstochowie, Anna Adamiak - Prokurator Prokuratury Generalnej
12 Od lewej: Anna Adamiak - Prokurator Prokuratury Generalnej, Stanisław Czarnecki - Prokurator Prokuratury Generalnej
12 Od lewej: Anna Adamiak - Prokurator Prokuratury Generalnej, Stanisław Czarnecki - Prokurator Prokuratury Generalnej
13 Od prawej: Krzysztof Matyjaszczyk - Prezydent Miasta Częstochowy, Romuald Tomczyk - prezes Stowarzyszenia Rzeczoznawców Ekonomicznych
13 Od prawej: Krzysztof Matyjaszczyk - Prezydent Miasta Częstochowy, Romuald Tomczyk - prezes Stowarzyszenia Rzeczoznawców Ekonomicznych
14 Komisja uchwał i wniosków od lewej: dr Aleksander Kapustka, Włodzimierz Czaban, Alina Kłos, Mieczysław Magdziarz
14 Komisja uchwał i wniosków od lewej: dr Aleksander Kapustka, Włodzimierz Czaban, Alina Kłos, Mieczysław Magdziarz
15 Komisja uchwał i wniosków od lewej: dr Aleksander Kapustka, Włodzimierz Czaban, Alina Kłos, Mieczysław Magdziarz
15 Komisja uchwał i wniosków od lewej: dr Aleksander Kapustka, Włodzimierz Czaban, Alina Kłos, Mieczysław Magdziarz
16 dr Bogusław Zając - Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Częstochowie
16 dr Bogusław Zając - Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Częstochowie
17 Od lewej na pierwszym planie: dr Ryszard Szozda - Śląska Izba Lekarska, dr Bogusław Zając - Sąd Okręgowy w Częstochowie
17 Od lewej na pierwszym planie: dr Ryszard Szozda - Śląska Izba Lekarska, dr Bogusław Zając - Sąd Okręgowy w Częstochowie
18 dr n. med. Ryszard Szozda - Śląska Izba Lekarska
18 dr n. med. Ryszard Szozda - Śląska Izba Lekarska
19 Ewa Sobińska - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów
19 Ewa Sobińska - Krajowa Izba Biegłych Rewidentów
20 dr Małgorzata Hrehorowicz - laureatka nagrody za najlepszą pracę doktorską
20 dr Małgorzata Hrehorowicz - laureatka nagrody za najlepszą pracę doktorską
21 Od lewej: Krzysztof Matyjaszczyk - Prezydent Miasta Częstochowy, Romuald Tomczyk - prezes Stowarzyszenia Rzeczoznawców Ekonomicznych przygotowują się do wręczenia nagrody
21 Od lewej: Krzysztof Matyjaszczyk - Prezydent Miasta Częstochowy, Romuald Tomczyk - prezes Stowarzyszenia Rzeczoznawców Ekonomicznych przygotowują się do wręczenia nagrody
22 Krzysztof Matyjaszczyk - Prezydent Miasta Częstochowy wręcza dr Małgorzacie Hrehorowicz nagrodę na najlepszą pracę doktorską z zakresu funkcjonowania biegłych sądowych
22 Krzysztof Matyjaszczyk - Prezydent Miasta Częstochowy wręcza dr Małgorzacie Hrehorowicz nagrodę na najlepszą pracę doktorską z zakresu funkcjonowania biegłych sądowych
23 Wystąpeinie dr Małgorzaty Hrehorowicz - laureatka nagrody za najlepszą pracę doktorską z zakresu funkcjonowania biegłych sądowych
23 Wystąpeinie dr Małgorzaty Hrehorowicz - laureatka nagrody za najlepszą pracę doktorską z zakresu funkcjonowania biegłych sądowych
24 Wystąpeinie dr Małgorzaty Hrehorowicz - laureatka nagrody za najlepszą pracę doktorską z zakresu funkcjonowania biegłych sądowych
24 Wystąpeinie dr Małgorzaty Hrehorowicz - laureatka nagrody za najlepszą pracę doktorską z zakresu funkcjonowania biegłych sądowych
25 dr Małgorzata Hrehorowicz - laureatka nagrody za najlepszą pracę doktorską
25 dr Małgorzata Hrehorowicz - laureatka nagrody za najlepszą pracę doktorską
26 Krzysztof Matyjaszczyk - Prezydent Miasta Częstochowy
26 Krzysztof Matyjaszczyk - Prezydent Miasta Częstochowy
27 prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski - Prorektor Uniwersytetu Warszawskiego
27 prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski - Prorektor Uniwersytetu Warszawskiego
28 Od lewej: Ewa Dawczak-Schaeffer - Wiceprezes Sądu Okręgowego w Gliwicach, Marcela Faska-Jagła - Wiceprezes Sądu Okręgowego w Katowicach, Robert Grygiel - Prezes Sądu Okręgowego w Częstochowie
28 Od lewej: Ewa Dawczak-Schaeffer - Wiceprezes Sądu Okręgowego w Gliwicach, Marcela Faska-Jagła - Wiceprezes Sądu Okręgowego w Katowicach, Robert Grygiel - Prezes Sądu Okręgowego w Częstochowie
DSC 0154 Robert Grygiel - Prezes Sądu Okręgowego w Częstochowie
29 Robert Grygiel - Prezes Sądu Okręgowego w Częstochowie
DSC 0155 Ewa Dawczak-Schaeffer - Wiceprezes Sądu Okręgowego w Gliwicach
30 Ewa Dawczak-Schaeffer - Wiceprezes Sądu Okręgowego w Gliwicach
DSC 0156 Marcela Faska-Jagła - Wiceprezes Sądu Okręgowego w Katowicach
31 Marcela Faska-Jagła - Wiceprezes Sądu Okręgowego w Katowicach
29 dr Małgorzata Hrehorowicz
32 dr Małgorzata Hrehorowicz
31 Od lewej: Anna Adamiak - Prokurator Prokuratury Generalnej, Stanisław Czarnecki - Prokurator Prokuratury Generalnej
33 Od lewej: Anna Adamiak - Prokurator Prokuratury Generalnej, Stanisław Czarnecki - Prokurator Prokuratury Generalnej
32 Od lewej: Robert Grygiel - Prezes Sądu Okręgowego w Częstochowie; Anna Adamiak - Prokurator Prokuratury Generalnej
34 Od lewej: Robert Grygiel - Prezes Sądu Okręgowego w Częstochowie; Anna Adamiak - Prokurator Prokuratury Generalnej
33 Anna Adamiak - Prokurator Prokuratury Generalnej
35 Anna Adamiak - Prokurator Prokuratury Generalnej
34 Stanisław Czarnecki - Prokurator Prokuratury Generalnej
36 Stanisław Czarnecki - Prokurator Prokuratury Generalnej
35 Anna Adamiak - Prokurator Prokuratury Generalnej
37 Anna Adamiak - Prokurator Prokuratury Generalnej
36 Goście Konferencji
38 Goście Konferencji
37 Wręczenie dyplomu Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach dr n. med. Jacka Kozakiewicza dla Prezesa Stowarzyszenia Rzeczoznawców Ekonomicznych Romualda Tomczyka za integrację biegłych różnych specjalności. Dyplom wręczają: dr Ryszard Szozda, dr Jolanta Rynkowska Wiśniewska oraz dr Teresa Bieńko
39 Wręczenie dyplomu Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach dr n. med. Jacka Kozakiewicza dla Prezesa Stowarzyszenia Rzeczoznawców Ekonomicznych Romualda Tomczyka za integrację biegłych różnych specjalności. Dyplom wręczają: dr Ryszard Szozda, dr Jolanta Rynkowska Wiśniewska oraz dr Teresa Bieńko
38 Wręczenie dyplomu Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach dr n. med. Jacka Kozakiewicza dla Prezesa Stowarzyszenia Rzeczoznawców Ekonomicznych Romualda Tomczyka za integrację biegłych różnych specjalności. Dyplom wręczają: dr Ryszard Szozda, dr Jolanta Rynkowska Wiśniewska oraz dr Teresa Bieńko
40 Wręczenie dyplomu Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach dr n. med. Jacka Kozakiewicza dla Prezesa Stowarzyszenia Rzeczoznawców Ekonomicznych Romualda Tomczyka za integrację biegłych różnych specjalności. Dyplom wręczają: dr Ryszard Szozda, dr Jolanta Rynkowska Wiśniewska oraz dr Teresa Bieńko
39 Wręczenie dyplomu Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach dr n. med. Jacka Kozakiewicza dla Prezesa Stowarzyszenia Rzeczoznawców Ekonomicznych Romualda Tomczyka za integrację biegłych różnych specjalności. Dyplom wręczają: dr Ryszard Szozda, dr Jolanta Rynkowska Wiśniewska oraz dr Teresa Bieńko
41 Wręczenie dyplomu Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach dr n. med. Jacka Kozakiewicza dla Prezesa Stowarzyszenia Rzeczoznawców Ekonomicznych Romualda Tomczyka za integrację biegłych różnych specjalności. Dyplom wręczają: dr Ryszard Szozda, dr Jolanta Rynkowska Wiśniewska oraz dr Teresa Bieńko
40 dr Ryszard Szozda oraz dr Jolanta Rynkowska Wiśniewska
42 dr Ryszard Szozda oraz dr Jolanta Rynkowska Wiśniewska
41 dr Teresa Bieńko oraz Romuald Tomczyk - Prezes Stowarzyszenia Rzeczoznawców Ekonomicznych
43 dr Teresa Bieńko oraz Romuald Tomczyk - Prezes Stowarzyszenia Rzeczoznawców Ekonomicznych
42 dr n. med. Ryszard Szozda - Śląska Izba Lekarska
44 dr n. med. Ryszard Szozda - Śląska Izba Lekarska
z2DSC 0020 Kazimierz Soboka - Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie Przewodniczący Klubu Biegłych Sądowych
45 Kazimierz Soboka - Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie Przewodniczący Klubu Biegłych Sądowych
z2DSC 0053 Kazimierz Soboka - Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie Przewodniczący Klubu Biegłych Sądowych
46 Kazimierz Soboka - Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Warszawie Przewodniczący Klubu Biegłych Sądowych
43
47
44
48
45
49
46
50
47
51
48
52
49
53
50
54
51
55
52
56
53
57
54
58
DSC 0001
59
DSC 0003
60
DSC 0004
61
DSC 0005
62
DSC 0006
63
DSC 0007
64
DSC 0008
65
DSC 0009
66
DSC 0010
67
DSC 0011
68
DSC 0016
69
DSC 0017
70
DSC 0019
71
DSC 0020
72
DSC 0021
73
DSC 0022
74
DSC 0023
75
DSC 0024
76
DSC 0025
77
DSC 0026
78
DSC 0027
79
DSC 0028
80
DSC 0029
81
DSC 0030
82
DSC 0031
83
DSC 0032
84
DSC 0034
85
DSC 0035
86
DSC 0037
87
DSC 0040
88
DSC 0041
89
DSC 0043
90
DSC 0045
91
DSC 0047
92
DSC 0048
93
DSC 0049
94
DSC 0050
95
DSC 0051
96
DSC 0053
97
DSC 0054
98
DSC 0055
99
DSC 0056
100
DSC 0057
101
DSC 0058
102
DSC 0059
103
DSC 0060
104
DSC 0062
105
DSC 0063
106
DSC 0064
107
DSC 0065
108
DSC 0066
109
DSC 0067
110
DSC 0070
111
DSC 0072
112
DSC 0073
113
DSC 0074
114
DSC 0077
115
DSC 0078
116
DSC 0080
117
DSC 0081
118
DSC 0082
119
DSC 0083
120
DSC 0084
121
DSC 0088
122
DSC 0089
123
DSC 0090
124
DSC 0091
125
DSC 0094
126
DSC 0095
127
DSC 0098
128
DSC 0101
129
DSC 0103
130
DSC 0104
131
DSC 0105
132
DSC 0108
133
DSC 0110
134
DSC 0114
135
DSC 0115
136
DSC 0117
137
DSC 0118
138
DSC 0119
139
DSC 0120
140
DSC 0122
141
DSC 0123
142
DSC 0124
143
DSC 0125
144
DSC 0126
145
DSC 0127
146
DSC 0128
147
DSC 0129
148
DSC 0130
149
DSC 0131
150
DSC 0132
151
DSC 0135
152
DSC 0136
153
DSC 0139
154
DSC 0149
155
DSC 0150
156
DSC 0151
157
DSC 0157
158
DSC 0158
159
DSC 0159
160
DSC 0160
161
DSC 0161
162
DSC 0162
163
DSC 0163
164
DSC 0164
165
DSC 0165
166
DSC 0166
167
DSC 0167
168
DSC 0168
169
DSC 0169
170
DSC 0170
171
DSC 0171
172
DSC 0173
173
DSC 0174
174
DSC 0175
175
DSC 0176
176
DSC 0177
177
DSC 0178
178
DSC 0179
179
DSC 0180
180
DSC 0181
181
DSC 0182
182
DSC 0187
183
DSC 0189
184
DSC 0190
185
DSC 0197
186
DSC 0209
187
DSC 0210
188
DSC 0211
189
DSC 0213
190
DSC 0214
191
DSC 0220
192
DSC 0221
193
DSC 0222
194
DSC 0224
195
DSC 0225
196
DSC 0228
197
DSC 0229
198
DSC 0230
199
DSC 0231
200
DSC 0232
201
DSC 0234
202
DSC 0235
203
DSC 0239
204
DSC 0243
205
DSC 0244
206
DSC 0245
207
DSC 0246
208
DSC 0248
209
DSC 0249
210
DSC 0251
211
DSC 0252
212
DSC 0253
213
DSC 0254
214
DSC 0255
215
DSC 0256
216
DSC 0257
217
DSC 0258
218
DSC 0260
219
DSC 0261
220
DSC 0262
221
DSC 0264
222
DSC 0272
223
DSC 0274
224
DSC 0277
225
DSC 0280
226
DSC 0287
227
DSC 0290
228
DSC 0292
229
DSC 0294
230
DSC 0295
231
DSC 0296
232
DSC 0298
233
DSC 0299
234
DSC 0307
235
DSC 0313
236
DSC 0327
237
DSC 0330
238
DSC 0331
239
DSC 0338
240
DSC 0339
241
DSC 0343
242
DSC 0344
243
DSC 0346
244
DSC 0353
245
DSC 0358
246
DSC 0359
247
DSC 0360
248
DSC 0363
249
DSC 0364
250
DSC 0365
251
DSC 0366
252
DSC 0367
253
DSC 0371
254
DSC 0372
255
DSC 0376
256
DSC 0377
257
DSC 0380
258
DSC 0388
259
DSC 0390
260
DSC 0392
261
DSC 0396
262
DSC 0403
263
DSC 0405
264
DSC 0407
265
DSC 0409
266
DSC 0410
267
DSC 0412
268
DSC 0413
269
DSC 0414
270
DSC 0417
271
DSC 0420
272
DSC 0422
273
DSC 0423
274
DSC 0426
275
DSC 0428
276
DSC 0429
277
DSC 0430
278
DSC 0433
279
DSC 0438
280
DSC 0443
281
DSC 0445
282
DSC 0447
283
DSC 0448
284
DSC 0449
285
DSC 0450
286
DSC 0467
287
DSC 0469
288
DSC 0470
289
DSC 0476
290
DSC 0477
291
DSC 0480
292
DSC 0484
293
DSC 0487
294
DSC 0488
295
DSC 0491
296
DSC 0495
297
DSC 0496
298
DSC 0501
299
DSC 0506
300
DSC 0508
301
DSC 0510
302
DSC 0512
303
DSC 0525
304
DSC 0527
305
DSC 0529
306
DSC 0530
307
DSC 0533
308
DSC 0568
309
DSC 0571
310
DSC 0578
311
DSC 0580
312
DSC 0581
313
DSC 0583
314
DSC 0586
315
DSC 0588
316
DSC 0595
317
z2DSC 0002
318
z2DSC 0008
319
z2DSC 0009
320
z2DSC 0010
321
z2DSC 0011
322
z2DSC 0024
323
z2DSC 0027
324
z2DSC 0029
325
z2DSC 0030
326
z2DSC 0034
327
z2DSC 0035
328
z2DSC 0049
329
z2DSC 0058
330
z2DSC 0059
331
z2DSC 0077
332
z2DSC 0080
333
z2DSC 0083
334
z2DSC 0091
335
z2DSC 0096
336
z2DSC 0099
337
z2DSC 0117
338
z2DSC 0138
339
z2DSC 0140
340
z2DSC 0151
341
z2DSC 0156
342
z2DSC 0158
343
z2DSC 0160
344
z2DSC 0161
345
z2DSC 0162
346