Galeria zdjęć z Trzynastej Krajowej Konferencji Biegłych Sądowych www.sądowibiegli.plWręczenie nagrody dr. Dariuszowi Wilkowi z Uniwersytetu Jagiellońskiego przez Zastępcę Prezydenta Miasta Częstochowy Mirosława Soboraka oraz Romualda Tomczyka - Prezesa Stowarzyszenia Rzeczoznawców Ekonomicznych za najlepszą rozprawę doktorską w zakresie funkcjonowania biegłych sądowych: "Fałszerstwa dzieł sztuki"

Wręczenie nagrody mgr Edycie Jaśkiewicz z Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu przez Zastępcę Prezydenta Miasta Częstochowy Mirosława Soboraka oraz Romualda Tomczyka - Prezesa Stowarzyszenia Rzeczoznawców Ekonomicznych za najlepszą pracę magisterską w zakresie funkcjonowania biegłych sądowych: "Dowód z opinii biegłego w postępowaniu cywilnym."

Edyta Jaśkiewicz laureatka nagrody

Od lewej: Romuald Tomczyk - Stowarzyszenie Rzeczoznawców Ekonomicznych, dr Ryszard Szozda - Śląska Izba Lekarska, Mirosław Soborak - Zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy, Włodzimierz Caban - Przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków

Od lewej: Artur Lawrenc - Stowarzyszenie Księgowych w Polce, Marek Pękała - Wiceprezes Fundacji Europejskie Centrum Inicjatyw w Naukach Sądowych, prof. zw. dr hab. Jarosław Berent - Kierownik Katedry i Zakładu Medycyny Sadowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Sadowej, Robert Grygiel - Prezes Sądu Okręgowego w Częstochowie.

Od lewej: Marek Pękała - Wiceprezes Fundacji Europejskie Centrum Inicjatyw w Naukach Sądowych, prof. zw. dr hab. Jarosław Berent - Kierownik Katedry i Zakładu Medycyny Sadowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Sadowej, Robert Grygiel - Prezes Sądu Okręgowego w Częstochowie.

MIROSŁAW SOBORAK - Zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy

Prof. zw. dr hab. Jarosław Berent - Kierownik Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej

Marek Pękała - Wiceprezes Fundacji Europejskie Centrum Inicjatyw w Naukach Sądowych.

Robert Grygiel - Prezes Sądu Okręgowego w Częstochowie

dr Ryszard Szozda - Śląska Izba Lekarska

Artur Lawrenc - Stowarzyszenie Księgowych w Polsce

Romuald Tomczyk - Stowarzyszenie Rzeczoznawców Ekonomicznych

Komisja Uchwał i Wniosków: Włodzimierz Caban, Bogdan Jara, Jolanta Rynowska-Wiśniewska