Zdjęcia z Dwunastej Krajowej Konferencji Biegłych Sądowych

Galeria zdjęć z Dwunastej Krajowej Konferencji Biegłych Sądowych

Od lewej za stołem prezydialnym; dr n. med. Ryszard Szozda- Śląska Izba Lekarska, Prezydent Miasta Częstochowy Krzysztof Matyjaszyk, Zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy dr Ryszard Stefaniak. Za mównicą Romuald Tomczyk- Prezes Stowarzyszenia Rzeczoznawców.

Prezydent Miasta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk.

Dr Aleksander Kapustka- biegły sądowy od 50 lat.

Marta Bany oraz Agata Szreter- laureatki konkursu na najlepszą pracę doktorską i magisterską w zakresie funkcjonowania biegłych sądowych 2014.

Marta Bany oraz Agata Szreter- laureatki konkursu na najlepszą pracę doktorską i magisterską w zakresie funkcjonowania biegłych sądowych 2014.

Prezydent Miasta Częstochowy Krzysztof Matyjasczyk.

Na pierwszym planie: Prezydent Miasta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk. Na drugim planie: dr Ryszard Szozda i Romuald Tomczyk.

Dr Ryszard Szozda- Śląska Izba lekarska oraz Prezydent Miasta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk.

Od prawej: dr Ryszard Stefaniak Zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy, Romuald Tomczyk Prezes Stowarzyszenia Rzeczoznawców Ekonomicznych.

Prezydent Miasta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk wręcza Agacie Szreter nagrodę za najlepszą pracę magisterską w zakresie funkcjonowania biegłych sądowych.

Dyplom dla laureata nagrody za najlepszą pracę magisterską w zakresie funkcjonowania biegłych sądowych prezentowany przez Prezydenta Miasta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka oraz Romualda Tomczyka Prezesa Stowarzyszenia Rzeczoznawców Ekonomicznych.

Wręczenie dyplomu Agacie Szreter laureatce nagrody za najlepszą pracę magisterską w zakresie funkcjonowania biegłych sądowych przez Prezydenta Miasta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka oraz Romualda Tomczyka.

Wręczenie dyplomu Agacie Szreter laureatce nagrody za najlepszą pracę magisterską w zakresie funkcjonowania biegłych sądowych przez Prezydenta Miasta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka oraz Romualda Tomczyka.

Prezydent Miasta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk wręcza Marcie Bany nagrodę za najlepszą pracę magisterską w zakresie funkcjonowania biegłych sądowych.

Wręczenie nagrody Marcie Bany za najlepszą pracę magisterską w zakresie funkcjonowania biegłych sądowych przezPrezydenta Miasta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka.

Wręczenie nagrody Marcie Bany za najlepszą pracę magisterską w zakresie funkcjonowania biegłych sądowych przezPrezydenta Miasta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka.

Wręczenie dyplomu Marcie Bany laureatce nagrody za najlepszą pracę magisterską w zakresie funkcjonowania biegłych sądowych przez Prezydenta Miasta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka oraz Romualda Tomczyka.

Wręczenie dyplomów dr Aleksandrowi Kapustce z okazji Jubileuszu 50 lat wykonywania funkcji biegłego sądowego przez Prezydenta Miasta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka.

Wręczenie dyplomów dr Aleksandrowi Kapustce z okazji Jubileuszu 50 lat wykonywania funkcji biegłego sądowego przez Prezydenta Miasta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka.

Wręczenie dyplomów dr Aleksandrowi Kapustce z okazji Jubileuszu 50 lat wykonywania funkcji biegłego sądowego przez Prezydenta Miasta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka.

Dr Aleksander Kapustka

Dr Aleksander Kapustka

Dr Aleksander Kapustka

Dr n. med. Ryszard Szozda- Śląska Izba Lekarska.

Prezydent Miasta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk.

Dr Aleksander Kapustka

Od lewej: Marta Bany oraz Agata Szreter- laureatki konkursu na najlepszą pracę doktorską i magisterską w zakresie funkcjonowania biegłych sądowych.

Kazimierz Sobka - Stowarzyszenie Księgowych w Polsce